Các bước tạo chữ ký isign trên màn hình điện thoại.

Cách tạo chữ ký 

Hỏi đáp - Bình luận